O Vlasini

Vlasina i Vlasinsko jezero

Predeo izuzetnih odlika...

Vlasina je visoravan na jugoistoku Srbije, blizu granice sa Bugarskom. Smeštena je između planinskih venaca Čemernika, na zapadu, i Gramade i Koluničkog Rida, na isotku. Predstavlja plitko udubljenje izduženog oblika, koje je prilično zaravnjeno fluvijalnom erozijom reke Vlasine i njenih pritoka u izvorišnom delu, te se kao površ, na nadmorskoj visini 1160-1460 m, može označiti vlasinskom visoravni. Pruža se u dužini (sever-jug) 14 km, dok je u širini (istok-zapad) pet do sedam kilometara, na severu, odnosno tri do četiri kilometara na jugu.

Vlasinsko jezero je akumulaciono jezero na jugoistoku Srbije sa površinom od 15 km² i dubine do 35 m. U jezero svakog minuta pritiče dva kubika vode prvog kvaliteta. Vlasina, Vrla, Jerma, Božička reka, Lisinska reka, Ljubotenska reka, Strvna, Čemerčica sa svorim pritocima (oko 110 ukupno) čine sliv jezera.

Vlasinsko jezero se nalazi na teritoriji opštine Surdulica. Jezero, okruženo planinama Plana (Gramada), Vardenik i Čemernik, nalazi se na 1213 m nadmorske visine.

IMG-GALLERY

Na mestu gde se u prošlosti nalazila tresava, poznata kao Vlasinsko blato, sa ševarom, trskom i samo mestimičnim vodenim površinama i reka Vlasina, nastalo je današnje Vlasinsko jezero. Jezero čija boja vode varira od sivo plave pored obale do zatvoreno plave na sredini jezera, sa zelenim priobalnim površinama daje poseban koloritet pejzažu.

Istorijski zapisi koji spominju Vlasinku visoravan potiču još od XVIII veka pod nazivom Vlasinsko blato ili Vlasinska tresava zbog nagomilanog treseta i blata nastalog spiranjem rečnih tokova. Na taj način je u kanjonu dugom 20km stvorena močvara koja je na pojedinim mestima bila ispunjena živim peskom.

Vlasinsko jezero ovičava zatalasana visoravan uvidu prostranog zelenog ćilima, išaranog livadama, pašnjacima i šumama koje kriju raznovrstan biljni i životinjski svet, dok jezero nadvisuju planinski masivi, n a čijim padinama grupisano nekoliko vlasinskih naselja između koji teku bistri i đuborni potoci i rečice sa šumovitim klisurama. Od planina koje okružuju jezero posebno se izdvajaju Čemernik i Vardenik.

Više o Vlasini i Vlasinskom jezeru možete pročitati na sledećem linku:

Vlasina i Vlasinsko jezero

.

IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
IMG-GALLERY
www.000webhost.com